เกี่ยวกับงาน LED Expo Thailand

LED Expo Thailand

งานแสดงสินค้าและสัมมนาที่รวบรวมโซลูชันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ

งาน LED Expo Thailand นำทัพการจัดงานโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ จัดงานระหว่างวันที่ 5-7กันยายน 2567
ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีแสงสว่างอัจฉริยะอย่างครบวงจร พร้อมทั้งเป็นตัวกลางให้คุณได้ขยายตลาด และสร้างธุรกิจในประเทศเพื่อต่อยอดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้อีกด้วย

LED Expo Thailand  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อนวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจหลักดังนี้

  • แสงสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Lighting)
  • แสงสว่างอัจฉริยะ IoT และการเชื่อมต่อ (Smart Lighting IoT & Connectivity)
  • แสงสว่างเพื่อสุขภาพและสังคมความเป็นอยู่ (Healthcare & Social Care Lighting)
  • แสงสว่างเพื่อพืชสวนและการเกษตร (Horticulture Lighting)
  • แสงสว่างเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ (Human Centric Lighting)
  • แสงสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting)
  • แสงสว่างเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Lighting)

โดยตัวเลขสถิติที่สำคัญทางด้านการตลาด LED ในประเทศไทยเติบโตที่ CAGR 28.3% (ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2565 ) มูลค่าถึง 1.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2565 และคาดว่ามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ CAGR 23.38% ( ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2570 )