ติดต่อเรา

ติดต่อทีมงาน

ผู้จัดการโครงการ
อัจจิมา ร้อยศรี บอร์
ajjimarb@impact.co.th
(+66) 2833 5315, (+66)8 7051 9654
ฝ่ายขาย
โชติกา ไกรอักษร
chotikak@impact.co.th
+66(0)2 833 6395

แบบฟอร์มติดต่อเรา