โปรไฟล์ผู้เข้าชมงาน

 • ผู้ออกแบบและตกแต่งภายใน
 • เจ้าของอาคารพาณิชย์
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • บริษัทนิติบุคคล
 • สถาบันการศึกษา
 • ผู้จัดงานอีเวนท์
 • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • โรงพยาบาล
 • โรงแรมและรีสอร์ท
 • นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานผู้ผลิต
 • ตัวแทนจำหน่ายไฟฟ้าและแสงสว่าง
 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
 • วิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้า
 • เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
 • ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก
 • บริษัท ป้ายโฆษณาและ บริษัทโฆษณา
 • สนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • สมาคมการค้าและหอการค้า
 • NGOs
 • ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง (สนามบิน / ท่าเรือ / ทางหลวง / สถานีรถไฟ / สถานีขนส่ง)