แนวโน้มการออกแบบแสงสว่าง

Architectural Lighting Trends for Today

เรียนรู้จากนักออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงและที่ปรึกษาด้านแสงสว่างเกี่ยวกับการออกแบบแสงทางสถาปัตยกรรมล่าสุดและแนวโน้มใน “การเชื่อมต่อแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” และการประยุกต์ใช้โดยตรงในด้านประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยีอัจฉริยะ ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี