กิจกรรมเจรจาธุรกิจ

กิจกรรมเจรจาธุรกิจคืออะไร?

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ซื้อและผู้ประกอบการภายในงานฯ ทั้งไทยและต่างประเทศได้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ   ภายในกิจกรรมเจรจราธุรกิจนี้ท่านจะได้พบกับผู้ซื้อและผู้ประกอบการในระดับผู้บริหารหรือผู้ที่สามารถตัดสินใจได้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  โดยจะมีทีมงานฯ คอยอำนวยความสะดวกให้ในช่วงระหว่างงาน

โอกาสที่ท่านจะได้เมื่อท่านเข้าร่วมเป็น “ผู้ซื้อ (Buyer)”

 • ได้สินค้าทีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง
 • ลดต้นทุนเพราะท่านจะได้เจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการโดยตรง
 • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจของท่านเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
 • นำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาธุรกิจของท่าน เพื่อเป็นผู้นำในตลาด
 • บริการทำนัดหมายล่วงหน้าโดยทีมงานฯ มืออาชีพ
 • โซนรับรองพิเศษภายในงานฯ

ใครที่สามารถเข้าร่วมได้บ้าง?

กิจกรรมเจรจราธุรกิจนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ตัวแทนจำหน่ายทั้งไทยและต่างประเทศ

ส่วนงานที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ

 • ผู้รับเหมา
 • สถาปนิก
 • เจ้าของกิจการ / เจ้าของโครงการ
 • นักลงทุน
 • ผู้จัดการโครงการ
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • วิศวกร
 • ผู้จัดการอาคาร
 • นักสำรวจที่ดินและปริมาณวัสดุด้านการก่อสร้าง
 • ผู้ดูแลความซับซ้อนระบบเทคโนโลยี / ผู้รับเหมาด้านเทคโนโลยี
 • ข้าราชการ
 • ที่ปรึกษา

ประเภทธุรกิจที่เหมาะแก่การเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ

 • ผู้จัดจำหน่าย / ตัวแทนจำหน่าย / ตัวแทน
 • ผู้ค้าส่ง
 • ผู้นำเข้า
 • ผู้ส่งออก
 • เชนสโตร์ / ห้างสรรพสินค้า
 • ร้านค้าปลีก / ร้านค้าปลีกออนไลน์
 • ผู้ผลิต
 • รัฐบาล
 • องค์การการค้า / สมาคมวิชาชีพ
 • บริษัทผู้ให้บริการ

สิทธิพิเศษที่ “ผู้ซื้อ (Buyer)” จะได้รับภายในงานฯ

 • รับ Gift Voucher  มูลค่า 500 บาท (จำนวนจำกัด)
 • โซนรับรองพิเศษพร้อมคอฟฟี่เบรคภายในงานฯ ให้ท่านได้ใช้ในการเจรจาธุรกิจ (Business Matching  Lounge)
 • รับสิทธิบัตรจอดรถฟรีภายในพื้นที่ของ IMPACT เมืองทองธานี
 • คูปองรับประทานอาหารกลางวัน
 • บริการทำนัดหมายเจรจาธุรกิจล่วงหน้ากับผู้ประกอบการภายในงานฯ (Pre-Match Making)
 • ช่องทางพิเศษสำหรับรับบัตรเข้างานฯ โดยไม่ต้องรอคิว
  (สงวนสิทธิให้กับท่านที่ผ่านการคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการภายในงานฯ ได้ เท่านั้น)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

1. ท่านต้องทำนัดหมายกับผู้ประกอบการภายในงานฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 นัดหมายขึ้นไป (ขอความ
อนุเคราะห์ในการทำนัดหมายฯล่วงหน้าทั้งหมดของท่านให้เสร็จสิ้นภายวันศุกร์ที่ 8 กันยายน
2566 หรือ 5-7 วันก่อนวันงานฯวันแรก)
2. ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนของท่านให้กับทีมงานฯ โดยระบุตำแหน่งงาน หน่วยงาน / องค์กรของท่าน
หรือส่งรายละเอียดต่างๆ เช่น นามบัตร เอกสารการจดทะเบียนบริษัทของท่าน หรืออื่นๆที่สามารถ
ยืนยันตัวตนได้
3. เมื่อท่านได้รับการคัดเลือกและได้รับการยืนยันให้เป็น “ผู้ซื้อ (Buyer)” แล้ว ท่านจะไม่สามารถขาย
สินค้าหรือบริการใดๆ ให้กับผู้ประกอบการในงานฯได้ หากทีมงานฯตรวจสอบและพบว่าท่านมีการ
ขายสินค้าหรือบริการใดๆ ให้กับผู้ประกอบการในงานฯ ทางทีมงานฯขอยกเลิกสิทธิพิเศษที่ท่านจะ
ได้รับทั้งหมดในทันที
4. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจได้ตามวันเวลาที่มีการนัดหมายไว้ และไม่ได้มีแจ้ง
ทีมงานฯให้ทราบล่วงหน้า ทางทีมงานฯขอยกเลิกสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับทั้งหมดในทันที

***กิจกรรมเจรจาธุรกิจนี้มิได้มีบังคับการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ข้อตกลงต่างๆ รวมไปถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของท่านที่มีต่อผู้ประกอบการรายนั้นๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาลัญญู อัมรานนท์
Buyer Promotions Manager
โทร 02-833-6339
E-mail: kalanyooa@impact.co.th

คุณวรัญญา มูลกัณหา
Buyer Promotions Executive
โทร 02-833-5324
E-mail: waranyam@impact.co.th