โปรไฟล์ผู้แสดงสินค้า

LED Expo Thailand  ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อนวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจหลักดังนี้

 • แสงสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Lighting)
 • แสงสว่างอัจฉริยะ IoT และการเชื่อมต่อ (Smart Lighting IoT & Connectivity)
 • แสงสว่างเพื่อสุขภาพและสังคมความเป็นอยู่ (Healthcare & Social Care Lighting)
 • แสงสว่างเพื่อพืชสวนและการเกษตร (Horticulture Lighting)
 • แสงสว่างเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ (Human Centric Lighting)
 • แสงสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting)
 • แสงสว่างเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Lighting)

ใครที่ควรแสดงสินค้า?

LED & LIGHTING SOLUTIONS

 • แสงสว่างสำหรับสถาปัตยกรรม
 • ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับไฟโรงงาน/คลังสินค้า
 • แสงสว่างสำหรับพืชสวน
 • แสงสว่างสำหรับโรงพยาบาล/ ทางการแพทย์
 • ไฟประดับ LED
 • ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมไฟ LED
 • อุปกรณ์การผลิต LED เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • หน้าจอ LED ป้ายและจอแสดงผล
 • โคมไฟกลางแจ้ง
 • โคมไฟที่อยู่อาศัยและบ้าน
 • ร้านค้าปลีก สำนักงาน และแสงสว่างเชิงพาณิชย์
 • โซลูชั่นแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

การเชื่อมต่อ & IOT โซลูชั่น สำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ

 • เทคโนโลยี 5G
 • ระบบอัลกอรึทึมสมัยใหม & การจัดการข้อมูล
 • AI และโซลูชันการจำลองแบบดิจิทัลสำหรับแสงอัจฉริยะ
 • อินเตอร์เฟสการสื่อสาร
 • อุปกรณ์ IOT ที่เชื่อมต่อ
 • เทคโนโลยีแสงฆ่าเชื้อโรค
 • อุปกรณ์และโซลูชันการจัดการพลังงาน
 • โซลูชันแสงสว่างแบบบูรณาการ
 • โซลูชันการตรวจวัดมลพิษทางแสง
 • ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ
 • บริการจัดการ, คลาวด์, ศูนย์ข้อมูล, โฮสติ้ง & การบริการแบบ co-location
 • เทคโนโลยี Power over Ethernet
 • เทคโนโลยี RFID สำหรับไฟอัจฉริยะ
 • เซนเซอร์/ อินเทอร์เฟซ
 • ระบบไฟ LED SMART
 • ระบบควบคุมไฟอัจฉริยะและโซลูชั่น IOT
 • ระบบไฟจอดรถอัจฉริยะ
 • บริการโทรคมนาคม IP-VPN และเครือข่ายข้อมูลองค์กร
 • สวิตช์ไร้สายและเร้าท์เตอร์ไร้สาย