กฟผ. พาวิเลี่ยน

โซน กฟผ. พาวิเลี่ยน

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นและแสดงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ที่จะลดการใช้พลังงานของประเทศไทยโดยการส่งเสริมหลอดไฟ LED เป็นโซลูชั่นหลักในการรับมือกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า