เวิร์คช็อป

เวิร์คช็อป “Lighting Digital Transformation” ของประเทศไทย

ด้วยความร่วมมือจากกูรูและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการชุดนี้จะหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรมแสงสว่างในประเทศไทย และวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันและรุ่นต่อไปจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเผชิญกับความท้าทายข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคใหม่ของระบบแสงสว่างอัจฉริยะ การเชื่อมต่อ และ ไอโอที