ทำไมถึงต้องประเทศไทย

ทำไมถึงต้องประเทศไทย

ประเทศไทยกลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดหลอดไฟ LED ระดับโลก ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของนิทรรศการไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดึงดูดผู้ผลิตและซัพพลายเออร์จากทั่วทุกมุมโลก ตลาดคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 23.38% จากปี 2565 ถึง 2570

เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตที่ 2.9% ในปี 2565 และ 4.3% ในปี 2566 การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของศูนย์กลางอุตสาหกรรมจะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสร้างแรงกดดันต่อโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ความต้องการที่สูงนี้จะส่งผลให้เกิดการลงทุนของรัฐบาล ราคา LED ที่ลดลง อายุการเก็บรักษาที่สูงขึ้น การใช้พลังงานที่ลดลง ข้อกำหนดในการบำรุงรักษาที่ลดลง การเปลี่ยนไฟถนนด้วย LED และการเข้ามาดำเนินการในธุรกิจ LED ของชาวต่างชาติ

โมเดลการเติบโตที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทยเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนโครงสร้างระยะยาวจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ประเทศได้สร้างแรงจูงใจด้านภาษีหลายอย่างสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภาคนี้ ทำให้ตลาดส่งออกคาดว่าจะเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

รัฐบาลไทยยังสนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการที่กำลังเติบโตของประเทศ บริษัทได้ลงทุนอย่างมากในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลไทยได้สนับสนุนการนำหลอด LED มาใช้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่งเสริมการใช้หลอด LED ในประเทศไทย

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมีที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียมาช้านาน การจัดหาจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการช่วยให้สามารถรวมเข้ากับห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น

จากสถิติข้างต้น จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมงาน LED Expo Thailand 2023 เป็นงานแสดงสินค้าที่ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติในแวดวงอุตสาหกรรม LED ที่เล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจด้านระบบไฟแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง และยังมุ่งสู่การนำเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ ผ่านการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับแสงสว่างอัจฉริยะ