สัมมนาอุตสาหกรรมไฟอัจฉริยะ

งานสัมมนาอุตสาหกรรมไฟอัจฉริยะของประเทศไทย

อัปเดตข้อมูลล่าสุดจากภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวโน้มของไฟอัจฉริยะ โครงการสำคัญ โอกาสทางการตลาด และแผนงานเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ